Gestalttherapie

Gestalttherapie helpt mensen die zijn vastgelopen weer in beweging te komen.

Herkent u de volgende klachten:
somberheid, overspannenheid, stress, lusteloosheid, moeite met scheiding, afstand doen en loslaten, gevoelens van zinloosheid, boosheid, verdriet, depressie, vastgelopen zijn, lichamelijke klachten zonder aanwijsbare reden, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, angstklachten?
Een belangrijk middel tot verandering en beweging ligt in het verkennen van het gewaar zijn van de cliënt:
Wat denk ik? Wat voel ik? Wat wil ik? Wat vermijd ik? Wat speelt zich af in mijn lichaam? Wat gebeurt er in de wereld om mij heen?

Gewaar zijn is een vorm van wakker zijn, het gebruiken van zintuigen, weten wat er speelt en daar zelf een positie in kiezen. In therapie gaat het om het doorbreken van patronen. Daarbij is het niet alleen belangrijk te kijken naar de gevoelens, gedachten en ideeën van de cliënt, maar ook om te kijken naar het veld waarin hij leeft.
Relaties met andere mensen spelen een rol in het in stand houden van patronen. De mens is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen of omstandigheden buiten zichzelf; wel voor de wijze waarop hij hiermee omgaat. In gestalttherapie ontwikkelt de cliënt zich in het dragen en nemen van verantwoordelijkheid; het gevoel dat dingen hem “overkomen” vermindert.

Het onderzoeken tijdens de therapie gebeurt vanuit het hier- en- nu. Het verleden komt aan bod als het nog steeds een rol speelt in het heden. Gestalttherapie beperkt zich niet alleen tot praten; het is een creatieve therapie waarin de cliënt ook wordt uitgenodigd om met gedrag te experimenteren.