Levensloopadvies

Levensloopadvies en bewuste loopbaankeuze

Herkent u bij zichzelf de volgende vragen:
“Hoe vind ik balans tussen wonen, werken en relaties?”
“Ik weet niet wat ik wil op langere termijn”
“Wat zijn mijn kwaliteiten?”
“Welke richting zal ik inslaan?”

Wij helpen met het vinden van antwoorden op dergelijke vragen. Door inzicht te verwerven in eigen kwaliteiten, beperkingen en interesses en door een persoonlijke toekomstvisie te ontwikkelen, nemen zelfvertrouwen en vitaliteit vaak zichtbaar toe. Daardoor is de cliënt in staat verantwoordelijkheid te nemen voor zijn levensloop en loopbaan en krijgt de organisatie beter zicht op talenten en ambities van medewerkers.

Essentieel voor de succesvolle invulling van een nieuw werkzaam leven zijn: het verwerken van ontslag, het ontwikkelen van een persoonlijke toekomstvisie en sollicitatievaardigheden. De cliënt leert zijn talenten, ambitie en belangstelling op elkaar af te stemmen waardoor het maken van keuzes wordt vereenvoudigd