Coaching

Coaching van medewerkers en leidinggevenden

Aan leidinggevenden en medewerkers worden steeds meer en steeds veranderende eisen gesteld, vooral in tijden van fusies en reorganisaties. Persoonlijkheid, motivatie en sociale vaardigheden zijn succesfactoren om goed te kunnen functioneren.

Invloed op het eigen leven en de omgeving wordt vergroot door meer inzicht in eigen gedrag en motivatie. Het wegnemen van drempels, innerlijke blokkades en het omgaan met valkuilen leidt tot een vergroting van het zelfbewustzijn en motivatie, heldere communicatie en een grotere mate van effectiviteit en productiviteit. Ook wordt uitval door ziektes en stress gereduceerd.

Voor leidinggevenden is de coaching ook gericht op het versterken van managementvaardigheden en het ontwikkelen van een authentieke stijl van leidinggeven.

Tot de mogelijkheden behoren ook coaching op de werkplek, teamcoaching en training gericht op leiderschapsvaardigheden.

 

Coaching van medewerkers met burnout en begeleiding bij reïntegratie

De begeleiding van medewerkers die door (arbeids)omstandigheden op dit moment nog niet in staat zijn (volledig) reguliere arbeid te verrichten, start met een analyse van de draagkracht en draaglast. Vervolgens werken we onder andere aan het hanteren van stress, vergroten van assertiviteit (grenzen voelen en stellen), ontwikkeling van vaardigheden (bijvoorbeeld prioriteiten stellen, conflicthantering), ontspanningsoefeningen en het versterken van sociale steun. Werkhervatting is een doel. De coaching leidt in de regel tot verzuimreductie.