Intervisiecoaching huisartsen

Vanuit mijn ruime ervaring als begeleider op vaardigheid-, inzicht, attitude- en procesniveau begeleid ik vanaf 2013  intervisiebijeenkomsten van een groep huisartsen.  Ik werk vanuit een integratieve aanpak, waarbij ik methodieken als Transactionele Analyse, NLP, Gestalt en Systeemdenken hanteer.

Hiernaast geef ik als extern deskundige feedback op het patiëntencontact naar aanleiding van observaties in de huisartsenpraktijk. Hierbij ligt het accent op houdingsaspecten en communicatieve vaardigheden (patiëntgericht communiceren).