Intervisiecoaching rechterlijke macht

Intervisiecoaching binnen de rechterlijke macht

Vanaf 2004 heb ik ervaring opgedaan met intervisie bij (alle sectoren van) verschillende rechtbanken, gerechtshoven en de Raad van State. Als extern deskundige geef ik feedback op het zittingsgedrag van rechters. De leerpunten betreffen kwaliteitsaspecten als o.a.: regievoering, luistervaardigheden, inlevingsvermogen, conflictbemiddeling, motivering, bewerkstelligen acceptatie besproken oplossingen. Het accent ligt hierbij op houdingsaspecten en communicatieve, ‘zachte’ vaardigheden.

Hiernaast heb ik een aantal jaren een coachingsprogramma voor RIO’s en groepsintervisie t.b.v. secretarissen van het Hof (be)geleid. Ik ben vanaf 2009 als trainer verbonden aan de SSR t.b.v. de trainingen ‘Supervisie en zittingsvaardigheden voor ervaren civilisten’ en ‘Nieuwe Zaaksbehandeling – regierechtspraak bestuursrecht’. Ook coach ik met regelmaat rechters.

Quotes deelnemers binnen de rechterlijke macht:

“Zeer gedetailleerde feed back; verhelderende confrontatie over gedrag ter zitting ; ook voor ervaren rechters een inspirerende en nuttige investering”.
“Inge paart het vermogen om een veilige en ontspannen supervisie-omgeving te creƎren aan het vermogen om scherp waar te nemen. Zij kan, mede daardoor, in de nabesprekingen indringend zijn zonder te confronteren. Daarbij beschikt Inge over een flinke gereedschapskist vol handige modellen en praktische tips en heeft ze ruime ervaring met het superviseren van rechters in allerlei typen zittingen. Het heeft me dan ook niet verbaasd dat de collega’s zonder uitzondering lovend zijn over haar optreden.”
“Opvallend was dat Inge ook punten van mijn optreden ter zitting noemde die haar als positief waren opgevallen. Intervisie gaat toch al snel over wat er niet goed ging, of beter kon. Het benoemen van positieve punten heeft als functie dat je je meer bewust wordt daarvan, en deze ook meer gericht kan inzetten. Dat komt de effectiviteit ter zitting ten goede.”
“Inge Slof houdt je een verfrissende spiegel voor! Inge Slof geeft goed gemotiveerd commentaar op wat je doet en hoe je dat doet in de rechtszaal. Zij plaatst je houding en je gedrag op diverse schalen, waarmee zij een compleet beeld schetst. Een rechter kan wat met haar adequate, maar bescheiden adviezen.”